Investorsko-inženýrská činnost

Naše firma se zabývá a orientuje na dodávky a realizace následujících staveb:

 • čistíren a odpadních vod
 • úpraven vody
 • vodovodů a kanalizací
 • kanalizačních čerpacích stanic
 • redukčních a vodoměrných šachet
 • vodovodních a kanalizačních přípojek

Zároveň pro tyto stavby zajišťujeme inženýrskou činnost v následujících fázích:

 • příprava staveb po stránce majetkoprávní (jednání s vlastníky pozemků a uzavírání smluv)
 • zpracování projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení a vodoprávních rozhodnutí
 • kolaudační souhlas