Projektová činnost ve výstavbě

Naše projekční oodělení zajišťuje projektovou dokumentaci včetně:

  • geodetického zaměření
  • majetkoprávní přípravy (jednání s vlastníky pozemků a uzavírání smluv)
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými stranami
  • dopravního značení a odsouhlasení s Policií ČR

u následujících staveb:

  • vodovodní řady a přivaděče
  • kanalizační stoky a sběrače
  • vodovodní přípojky
  • kanalizační přípojky
***