Provádění staveb

Naše firma zajišťuje kompletní dodávky a realizace následujících staveb:

  • čistíren odpadních vod
  • úpraven vod
  • vodovodních řadů a přivaděčů
  • kanalizačních stok a sběračů
  • kanalizačních čerpacích stanic
  • redukčních a vodoměrných šachet
  • vodovodních přípojek
  • kanalizačních přípojek